Cover IEC 60947-4-1:2009/AMD1:2012
größer

IEC 60947-4-1:2009/AMD1:2012

Amendment 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters

Ausgabedatum: 2012-07
Edition: 3.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 45 VDE-Artnr.: 219025