Chen, Bin (Ed.)

BIBE 2022

The 6th International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering, July 19-20, 2022, Virtual, China

2022, VII, 197 pages, 140 x 124 mm, Slimlinebox, CD-Rom
ISBN 978-3-8007-5964-4, e-book: ISBN 978-3-8007-5965-1
Personal VDE Members are entitled to a 10% discount on this title

Content Foreword

The Sixth International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering (BIBE 2022) was supposed to be held in Qingdao, China during July 19-21, 2022. Due to the continuing impact of pandemic, the organizing committee decided to hold BIBE 2022 virtually on July 19-20, 2022. This event attracted over 50 participants from 3 different countries and regions, and shared the latest research findings in the area of biological information and biomedical engineering.
Professor Bin Chen, Xi’an Jiaotong University, China (Editor)
1

A correction model based on BP neural network for MRI geometric distortions

Authors:
Xu, Pengfei; Zhang, Jichang; Nan, Zhen; Zeng, Jie; Wang, Yulin; Wang, Xinpei; Yao, Chendie; Wang, Chengbo

2

Microglia P2x4 receptor: A novel target of acupuncture treatment for neuropathic pain

Authors:
Fan, Jia-Jia; Cai, Ren-Jun; Bai, Feng-Yuan; Xu, Qiu-Ling; Liu, Tao

3

Bioinformatics analysis of glypican-3 as a pan-cancer marker and immunotherapeutic target

Authors:
Dou, Chengxian; Guo, Fei; Li, Guiyin; Liang, Jintao

4

An improving calculation method of cardiac function parameters based on impedance cardiogram

Authors:
Du, Qiang; Wang, Xue-lei; Ke, Li; Shen, Zhuo-Ran; Yang, Wen-hui

5

Identification between tea-cigarette and cigarette based on the Nicotiana-Specific DNA molecular marker

Authors:
Ke, Zhang; Haowei, Sun; Jie, Long; Jieyun, Cai; Chunqiong, Wang; Xiaowei, Zhang; Dan, Li; Jiwu, Zhang; Xiaolei, Gai; Zhonghua, Liu; Di, Xiao; Shuhan, Yang; Zhijun, Tong; Dan, Chen

6

The effect of environment on the relationship between perceived exertion and heart rate difference

Authors:
Wang, Kailong; Zhu, Huaiyu; Wu, Liqin; Huang, Yingxin; Pan, Yun

7

Comparison of three time–frequency decomposition methods for the classification of EEG signals of epilepsy patients

Authors:
Liu, Xiang; Liu, Jin-Xing; Wang, Juan; Shang, Junliang; Mu, Jianwei; Yuan, Shasha

8

Leptin mediates the CaMKKβ-AMPKα signaling pathway through α1 adrenergic receptors in the GT1-7 cell line

Authors:
Fu, Jingyun; Yang, Jingjing; Yang, Siyu; Zhang, Ping; Liu, Qiao; Wu, Jie; Huang, Xiangjin; Wang, Yijie

9

Cold resistance physiology of Cercidiphyllum japonicum under chilling stress

Authors:
Chen, Bo; Fan, Jihong; Li, Yushu; Han, Yi; Song, Yang

10

Salient feature extraction for EEG pathology detection

Authors:
Wu, Tao; Zhong, Yunning; Kong, Xiangzeng; Chen, Lifei

11

12

13

14

15

Decoding the stochastic profile of m6A over the entire transcriptome

Authors:
Wang, Jiaying; Wei, Zhen; Zhang, Yuxin

16

Advances in the mechanism and clinical research of acupuncture in the treatment of insomnia

Authors:
Ran, Binyan; Zhou, Beilei; Kang, Xiaona; Wang, Yixiang; Shen, Wei; Sun, Zhao

17

Non-destructive evaluation and prediction of water injection rate of meat using spin-echo sequence and diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Authors:
Nan, Zhen; Xu, Pengfei; Zeng, Jie; Wang, Yulin; Zhang, Jichang; Wang, Xinpei; Che, Shao; Yao, Chendie; Wang, Yufei; Ge, Yuwei; Wang, Chengbo

18

19

A combination of single-cell sequence and omic data analyses to identify the potential biomarkers of Prostate Cancer

Authors:
Hua, Lin; Xia, Hong; Zheng, Weiying; Wang, Zhaoyang; Wang, Yingqi; Gao, Yibo

20

21

An experimental method for measuring the electric fields induced by Tumor Treating Fields

Authors:
Fu, Guihang; Ma, Mingwei; Wang, Minmin; Zhang, Shaomin; Pan, Yun

22

23

24

25

Consistency of determinism detection in sparse photoplethysmogram recordings

Authors:
Sviridova, Nina; Sawada, Kazuya; Ikeguchi, Tohru

26

27

The intestinal metaplasia stage of chronic gastritis has great influence on the formation and microbial communities of tongue coating

Authors:
Jiang, Haiyang; Guo, Chunrong; Li, Li; Wang, Huiwen; Xiu, Wenhao; Dong, Lu; Qian, Peng; Zhou, Xiaofang; Li, Fufeng; Sun, Zhumei

28

ECG identification fusion model based on siameseneural networks

Authors:
Zhao, Yuguang; Li, Jianqing; Liu, Chengyu

29

Separating fetal ECG from transabdominal electrical signal: An application of AE-UNet3+

Authors:
Zhang, Zhao; Wu, Jianhong; Li, Guangfei; Liu, Weifeng; Tang, Xiaoying

30

Dual-weighted frequency difference magnetic induction tomography for acute intracranial hemorrhage detection

Authors:
Zhang, Tao; Liu, Xuechao; Ye, Jian’an; Tian, Xiang; Feng, Zili; Zhang, Weirui; Liu, Ruigang; Xu, Canhua

31

Research on specific molecular markers for the identification of Nicotiana plants

Authors:
Ke, Zhang; Jie, Long; Chunqiong, Wang; Haowei, Sun; Xiaowei, Zhang; Jiwu, Zhang; Jieyun, Cai; Xiaolei, Gai; Zhonghua, Liu; Di, Xiao; Shuhan, Yang; Zhijun, Tong; Dan, Chen

32

Effects of cephalosporin on the structure of tongue coating flora in a volunteer with chronic gastritis

Authors:
Wang, Hui-Wen; Dong, Lu; Guo, Chun-rong; Zhou, Xiao-fang; Jiang, Hai-yang; Qian, Peng; Xiu, Wen-hao; Liu, Yu-ting; Li, Fu-feng; Sun, Zhu-mei

33

Study on magnetic induction tomography system using magnetic focusing coils

Authors:
Du, Qiang; Sun, Xiangnan; Ke, Li; Wang, Chenyang; Liu, Yanan

34

Influence of HIV infection on liver function indexes in Shanxi, China, 2011-2020

Authors:
Ma, Hongli; Guo, Zhaoyan; Yang, Qiuying

35

36

Artificial intelligence in acupuncture: The current status and future perspectives

Authors:
Bai, Feng-Yuan; Cai, Ren-Jun; Fan, Jia-Jia; Xu, Qiu-Ling; Liu, Tao

37