Anzeige
Sortierung
Seite 3 von 6

41

Development of a real-time RT-PCR for Rabbit Hemorrhagic Disease Virus detection according to VP10 gene

Autoren:
Luo, Yi-lin; Zhou, Li-jun; Wang, Xiang; Li, Yan; Luo, Zhi-dan; Wang, Yin; Yao, Xue-ping; Luo, Yan; Geng, Yi; Yang, Ze-xiao
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

42

Dynamics of p53 network and Eag1 channel regulated by Nutlin-3

Autoren:
Wang, Xuzhao; Chen, Yafei; Liu, Hui; Hu, Yufeng; Zhan, Yong; An, Hailong
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

43

Dysmenorrhea on blood pressure and radial pulse spectrum in women

Autoren:
Chen, Chih-Yu; Chang, Chi-Wei; Wang, Sheng-Hung; Wang, Gin-Chung
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

44

ECG-based biometrics using convolutional neural networks and ensemble empirical mode decomposition

Autoren:
Huang, Runxin; Zhao, Zhidong; Deng, Yanjun; Guo, Chunwei
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

45

Effect of heat treatment on the functional characteristics of spirulina protein

Autoren:
Wang, Chunxia; Zhang, Li; Liu, Jinjie; Liu, Linde
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

46

Effect of miR223 on production of IL-1beta and IL-6 in gingival epithelial cells

Autoren:
Wen, Ying; Liu, Binjie
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

47

Effectiveness of a new constant workload cycle ergometer for assessing cardiopulmonary fitness

Autoren:
Wang, Junhong; Sun, Yining; Yang, Xianjun; Sun, Shaoming; Zhan, Likui
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

48

Effects of extrusion and enzyme co-extrusion on structure of pea protein

Autoren:
Wang, Meng; Li, Lui; Sheng, Guihua; Sun, Wanting; Wang, Sai; Chen, Xuanhong; Dong, Leichao; Zhou, Quancheng
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

49

Effects of NaCl and pH on the functional properties of Spirulina protein

Autoren:
Meng, Xia; Zhang, Li; Liu, Jinjie; Zhang, Xiaohan; Wang, Chunxia; Liu, Linde
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

50

Efficacy and safety of Qi-Boosting Toxin-Resolving formulae for breast cancer: a meta-analysis

Autoren:
Zhou, Liang; Liang, Lixin; Zeng, Zhijun; Gong, Houwu
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

51

Estimate the proportion of non-specific binding in MeRIP-Seq data

Autoren:
Bao, Jingxuan; Wei, Zhen; Meng, Jia; Su, Jionglong
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

52

Facial pain intensity estimation for ICU patient with partial occlusion coming from treatment

Autoren:
Lee, Jiann-Shu; Wang, Chuan-Wei
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

53

Feasibility study of a smart insole based AI Gait Assistant system

Autoren:
An, Geng; McCalmont, Graham; Morrow, Philip; Yang, Mingjing; Wang, Haiying; McClean, Sally; Zheng, Huiru
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

54

Flowering information of wine grape affects its flower visitors

Autoren:
Zhang, Ting; Liu, Lin-de; Luan, Li-ying; Zhang, Li; Meng, Lijiao; Pei, Guang-ren; Li, Jiming
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

55

Gene association analysis via the method of local polynomial regression

Autoren:
He, Jinli; Guo, Yixing; Li, Qingqing; Zhao, Xiaohan
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

56

Hand gesture based control with multi-modality data - towards surgical applications

Autoren:
Sun, Yu; Miao, Lijie; Yuan, Zhenming; Sun, Xiaoyan
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

57

Heart sound segmentation based on SMGU-RNN

Autoren:
Xu, Chundong; Zhou, Jing; Li, Lan; Wang, Jing; Ying, Dongwen; Li, Qinglin
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

58

Identification and characterization of lipopeptides as a potential wound healing agent produced by Bacillus subtilis

Autoren:
Yan, Lu; Liu, Guanwen; Wang, Xinglong; Jiang, Chunmei; Shao, Dongyan; Shi, Junling
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

59

Integrated care for pregnant women with Type one diabetes using wearable technology

Autoren:
Adams, Dawn; Zheng, Huiru; Sinclair, Marlene; Murphy, Marie; McCullough, Julie
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

60

Intelligent home design for elderly health monitoring and rating based wireless passive sensor network

Autoren:
Liu, Da; Meng, Long; Qiu, Xinyi; Feng, Hui; Ghayvat, Hemant; Chen, Wei
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering