Cover IEC 62026-2:2008/AMD1:2019
größer

IEC 62026-2:2008/AMD1:2019

Amendment 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

Ausgabedatum: 2019-07
Edition: 2.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 12 VDE-Artnr.: 247821