Cover DIN EN 61058-2-1 VDE 0630-2-1:2003-04
größer

DIN EN 61058-2-1 VDE 0630-2-1:2003-04

Geräteschalter

Besondere Anforderungen an Schnurschalter

(IEC 61058-2-1:1992); Deutsche Fassung EN 61058-2-1:1993 + A11:2002
Art/Status: Norm, zurückgezogen
Ausgabedatum: 2003 -04
VDE-Artnr.: 0630011
Ende der Übergangsfrist: 2014-01-01

Norm
zurückgezogen:

DIN EN 61058-2-1 VDE 0630-2-1:2011-08

Geräteschalter

Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Schnurschalter

67,36 € 
Warenkorb