Cover DIN EN 60598-2-2/A1 VDE 0711-202/A1:1997-11
größer

DIN EN 60598-2-2/A1 VDE 0711-202/A1:1997-11

Leuchten

Besondere Anforderungen - Einbauleuchten

(IEC 60598-2-2/A1:197); Deutsche Fassung EN 60598-2-2/A1:1997
Art/Status: Norm, zurückgezogen
Ausgabedatum: 1997 -11
VDE-Artnr.: 0711039
Ende der Übergangsfrist: 2014-12-13

Norm:

DIN EN 60598-2-2 VDE 0711-2-2:2012-10

Leuchten

Teil 2-2: Besondere Anforderungen – Einbauleuchten

38,58 € 
Warenkorb