Anzeige
Sortierung
Seite 1 von 6

1

A miniature fluorescence molecular tomography endoscope

Autoren:
Yang, Hao; Wang, Dingkang; Shan, Tianqi; Dai, Xianjin; Xie, Huikai; Yang, Lily; Jiang, Huabei
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

2

A modified basic scale entropy computing method for one-dimensional signal complexity analysis in real time

Autoren:
Shao, Huijie; Chou, Yongxin; Wang, Liguo; Gu, Ya; Liu, Jicheng
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

3

A novel method for detection of hard exudates from fundus images based on RBF and improved FCM

Autoren:
Gao, Weiwei; Shen, Jianxin; Zuo, Jing
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

4

A novel triple-angle method for rapid B1+ mapping

Autoren:
Guo, Hongyu; Ma, Gaochao; Yu, Zhongnan
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

5

A PCG classification method using xgboost

Autoren:
Li, Ting; Chen, Xing-rong; Zhou, Lin; Sun, Fu-ming
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

6

A preliminary result on sleep posture identification with BCG signals

Autoren:
Zhang, Yichao; Song, Weize; Yuan, Zhenming; Sun, Xiaoyan
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

7

A wearable wireless bio-medical front-end circuit for monitoring electrophysiological signals

Autoren:
Yang, Zheng; Wang, Jingmin
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

8

Amplitudes and frequencies cross modulation of epileptic EEG between 16 leads

Autoren:
Cai, Yujie; Dai, Jiafei; Li, Jin; Wang, Jun; Hou, Fengzhen
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

9

AMPrimer: An R package for anchored multiplex PCR primer design

Autoren:
Wang, Yiqing; Liu, Xin; Wu, Xiangyu; Yuan, Xuye; Meng, Jia; Tang, Yujiao
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

10

An electrophysiological research of anti-tumor drug targeting TMEM16A

Autoren:
Guo, Shuai; Chen, Yafei; Zhan, Yong; An, Hailong
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

11

An investigation into the impact of partial volume correction on detection rate of epilepsy using 18F-FDG PET

Autoren:
Li, Xinyi; Zhang, Miao; Huang, Peng; Liu, Wei; Huang, Qiu
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

12

Analysis of bivariate time series of magnetoencephalography for depression Based on Granger Kernel Method

Autoren:
Hu, Jialin; Yan, Wei; Wang, Jun; Li, Jin; Hou, Fengzhen
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

13

Analysis of medication rule of Chinese medicine for allergic dermatitis based on association rules

Autoren:
Lu, Pengfei; Zuo, Ting; Bai, Ming; Miao, Mingsan
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

14

Analysis of pulse wave simulation in cun, guan and chi based on wave propagation model

Autoren:
Yan, Jian-jun; Sun, Yu-chen; Guo, Rui; Wang, Yi-qin; Yan, Hai-xia
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

15

Analysis of risk factors for arteriovenous fistula-related ischemic diseases in long-term dialysis patients

Autoren:
Bai, Yang; Han, Guanghong; Du, Xiadong; Xu, Ying
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

16

Analysis of TCM hypertension syndrome types and core prescriptions based on SVD dimension reduction algorithms and association rules

Autoren:
Lu, Gaole; Cao, Dong; Ye, Hui
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

17

Analysis of the influence of PM 2.5 on skin based on big-data of microenvironment

Autoren:
Sun, Hua; Jiang, Yanwen; Chen, Jiaping; Qian, Xuesheng
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

18

Analysis on the law of Chinese medicine in the treatment of food allergy

Autoren:
Wu, Rui; Miao, Mingshan; Li, Xiumin
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

19

Analysis the genetic diversity of Lonicera japonica from different regions of Jiaodong Peninsular ( Shandong Province, China ) by SSR and TrnL-trnF spacer

Autoren:
Wu, Ranran; Zhang, Li; Wang, Yifei; Ge, Yihe; Liu, Linde
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

20

Antenna miniaturization design for wireless capsule endoscopy systems

Autoren:
Yu, Ximin; Ren, Junming; Wang, Jingjing; Du, Jun; Ma, Jun; Ren, Yong
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering