Anzeige
Sortierung
Seite 5 von 6

81

Principal component analysis for normalized one beat PPG waveform

Autoren:
Fujita, Daisuke; Suzuki, Arata; Ryu, Kazuteru
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

82

Production of lipopeptides by Bacillus subtilis in solid status fermentation and their application in antifungal and heavy metal remove

Autoren:
Zhao, Pengpeng; Wang, Yan; Lei, Shuzhen; Zhao, Xixi; Zhu, Danni; Jiang, Chunmei; Shao, Dongyan; Shi, Junling
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

83

Progress in biological application of rare earth upconversion luminescent nanomaterials

Autoren:
Zhou, Shuang; Zou, Peng; Li, Fan; Zhang, Beilong; Tong, Jiaxin; Li, Jinhua
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

84

Purification of peanut allergen protein Ara h 3

Autoren:
Wang, Minjia; Niu, Bing; Deng, Zhirui; Chen, Qin
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

85

Radiomics analysis for prostate cancer classification in multiparametric magnetic resonance images

Autoren:
Yan, Chen; Peng, Yahui; Li, Xinchun
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

86

Real world study on Chinese Medicine rehabilitation for stroke based on electronic medical record data

Autoren:
Zhang, Lin; Gong, Houwu; Chen, Heng; Ou, Liang; Yang, Hui; He, Xiaofang
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

87

Recognition algorithm of Parkinson's disease based on weighted local discriminant preservation projection embedded ensemble algorithm

Autoren:
Liu, Yuchuan; Tan, Xiaoheng; Wang, Pin; Zhang, Yanling; Li, Yongming
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

88

Research and application of design algorithm for facial skull restoration

Autoren:
Pei, Yongsheng; Yang, Yuanchao; Sheng, Tianfang; Yang, Dawei
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

89

Research on intelligent auto-generating test paper algorithm based on gene expression programming

Autoren:
Bi, Bo; Han, Xiao; Tang, Jinping; Lu, Yang
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

90

Research on the recognition method of blood circulation system based on pulse wave

Autoren:
Su, Zimei; Yao, Junyi; Deng, Bin; Shen, Zhanqiu
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

91

Selective analysis of neuron orientation based on phase and amplitude coupling

Autoren:
Li, Zhaohui; Du, Yue
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

92

Sequencing and analysis of gut microbiota in forest musk deer from Qinghai and Sichuan

Autoren:
Liu, Xu; Li, Dan-Qin; Zhao, Wei; Yu, Dong; Cheng, Jian-Guo; Luo, Yan; Wang, Yin; Yang, Ze-Xiao; Yao, Xue-Ping; Wu, Shao-Shuai; Wang, Wu-You; Yang, Wei
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

93

Serum metabolite signatures are associated with types and locations of gastrointestinal tract cancers

Autoren:
Li, Yitao; Wang, Shouli; Liang, Dandan; Sang, Chao; Zhao, Aihua; Chen, Tianlu
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

94

Structural alignment of long, highly structured RNAs based on ordered tree method

Autoren:
Gao, Longjian; Xu, Chengzhen; Sun, Xueqin; Song, Wangan; Xiao, Feng; Zhang, Dongbing
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

95

Study of synthesized multi-frequency excitation signal and magnetic induction detection method based on Walsh function

Autoren:
Ke, Li; Zhang, Kehao; Du, Qiang; Wang, Chenyang
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

96

Study on back projection iteration reconstruction method based on sensitivity matrix for Magnetic Induction Tomography

Autoren:
Ke, Li; Yin, Lili; Du, Qiang; Zu, Wanni
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

97

Study on segmented bioimpedance detection and calculation method of intracellular and extracellular fluid volumes in human cells

Autoren:
Ke, Li; Xu, Jiawei; Zhao, Yunan; Du, Qiang; Lv, Haiming
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

98

Study on the Correlation of Microstate Sequences of MEG

Autoren:
Zhang, Yafei; Yan, Wei; Wang, Jun; Li, Jin; Hou, Fengzhen
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

99

The Chinese pharmacopoeia and standards of the ministry of Traditional Chinese medicine contain Arisaematis rhizoma for external use analysis of medication law

Autoren:
Gao, Ting; Bai, Ming; Miao, Mingsan
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering

100

The dominant T wave cluster and One-Class SVM based analysis of multilead ECG for classification of myocardial infarction

Autoren:
Zhang, Yue; Li, Jie
Konferenz:
BIBE 2019 - The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering